Group 180 (3)

Olga Mączyńska

Dyrektor Operacyjny

W firmie Almot odpowiada za płynną pracę wszystkich działów spółki. Monitoruje i analizuje raporty finansowe, współpracuje z Zarządem w zakresie opracowywania planów sprzedażowych i planowania biznesowego. Usprawnia procesy biznesowe każdego działu, ustala wytyczne dotyczące rekrutacji i awansów pracowników. Z administracją związana od ponad 15 lat.