Group 180 (3)

Monika Jachimczyk

Specjalista ds. Logistyki

W firmie Almot odpowiada za terminowe dostawy produktów na terenie całego kraju. Monitoruje i analizuje parametry, ocenia ryzyko w łańcucha dostaw, sprawuje nadzór nad wszystkimi urządzeniami podlegającymi dozorowi UDT oraz odpowiada za flotę samochodów transportowych.